НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Изявление на СЕС в навечерието на Световния енергиен конгрес

10.10.2016
Светът е в процес на значим преход, задвижван от комбинация ...

Приветствие към българските миньори по случай професионалния празник 18 август

18.08.2016
Уважаеми госпожи и господа, Скъпи колеги, В деня на небе...

АЕЦ „Козлодуй“ изготви доклад относно реакторите за АЕЦ "Белене"

21.07.2016
Във връзка с решението на Арбитражния съд към Международната...

Новини за българската енергетика

КЕВР утвърди цената на природния газ от 01.10.2016 г.

01.10.2016
На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулира...

Парламентът одобри държавната помощ за руските реактори за "Белене"

21.09.2016
Парламентът разреши държавната помощ, позволяваща НЕК да пла...

Разширява се енергийното сътрудничество в региона

09.09.2016
В Будапеща, Унгария се проведе среща на Групата на високо ра...

Публикации

Енергийна трилема 2016 г.: сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

17.10.2016
Енергийната устойчивост, която лежи в основата на мисията на...

Пътят към устойчивост: управление на кибер рискове

30.09.2016
Агресивният характер на кибер заплахите и потенциалът им да ...

Присъединяване на променливи ВЕИ към електроенергийната система 2016 г. - как да го направим правилно

21.09.2016
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) носят множество пол...