НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Калкулатор на въглеродните емисии

30.01.2015
Разработката на СЕС за сценариите е била демонстрирана в нов...

Заключения от Изпълнителната асамблея на СЕС през 2014 г.

12.11.2014
Изпълнителната асамблея на СЕС бе проведена миналия месец (2...

Проект на СЕС ще остойности рисковете за енергийните инвестиции

01.10.2014
Световният енергиен съвет (СЕС) стартира нова инициатива, за...

Новини за българската енергетика

България, Гърция и Румъния ще работят по Вертикалния газов коридор

09.02.2015
България, Гърция и Румъния са постигнали съгласие да стартир...

Програма на правителството 2014 - 2018 г. - сектор "Енергетика"

24.01.2015
Водещ приоритет на правителството в сектор "Енергетика" е ос...

САЩ ще подпомогне изготвяне на енергиен план на България

15.01.2015
Енергийната диверсификация и изготвянето на план за енергийн...

Публикации

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015
Енергетиката е сред стратегическите въпроси, които влияят въ...