НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Общо събрание на НКБСЕС на 5 април 2017 г.

05.03.2017
Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на Бълг...

Бъдещето на българския въгледобив

22.02.2017
На 21.02.2017 г., в София, Българската минно-геоложка камара...

Повишеното потребление на електроенергия

24.01.2017
Във връзка с появилите се изказвания за опасност от режим на...

Новини за българската енергетика

Работодателските организации представиха приоритетите си за енергетиката

20.03.2017
В събота, в президентството четирите национално представител...

Частни компании се обединиха в Алианс за енергийна ефективност

02.03.2017
АЕЕ е сдружение с нестопанска цел, което ще изпълнява всички...

Предприети са стъпки за намаляване на рестрикциите за големите горивни инсталации

21.02.2017
Предприети са поредица от стъпки за защита на националния ин...

Публикации

Енергийната ефективност - прекият път към енергийна устойчивост

30.11.2016
Изследванията на СЕС и ADEME (Франция) от 1992 г. до днес по...

Световен енергиен фокус 2016/2017 г. - разширяване на границите

08.11.2016
Това издание на поредицата "Световен енергиен фокус" е специ...

Световни енергийни ресурси - 2016 г.

17.10.2016
Световните енергийните ресурси са били премет на анализ от С...