НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Световният енергиен съвет подписва Меморандум за разбирателство с COMESA за подпомагане на регионалната енергийната интеграция

10.09.2018
На 7 септември бе подписано историческо споразумение между С...

Ролята на нефта и природния газ в глобалния енергиен преход

31.08.2018
Над 70 участници от Европа, Алжир, Саудитска Арабия и САЩ се...

Общо събрание на НКБСЕС, проведено на 19.06.2018 г.

21.06.2018
На 19 юни 2018 г. в сградата на Стопанския факултет на Софий...

Новини за българската енергетика

Цени на топлинната енергия и на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство от 1 октомври

02.10.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране е обявила новите ц...

Нов Консултативен форум на националните регулатори от Балканите

01.10.2018
На среща на председателите на енергийните и водни регулатори...

Природният газ поскъпва с близо 14% през четвъртото тримесечие на 2018 г.

28.09.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране е приела Решение з...

Публикации

Индекс на световната енергийна трилема 2018

11.10.2018
Индексът на световната енергийна трилема на Световния енерги...

Енергия за Германия – факти, перспективи и позиции в глобален контекст

06.08.2018
Близо 95% от емисиите в транспортния сектор на ЕС-28 се дълж...

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси – 2018

23.05.2018
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" предст...