НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката – обществено обсъждане

16.03.2018
Както бяхме съобщили в началото на тази седмица, Националния...

Съобщение: промени в закона за енергетиката – обществено обсъждане

14.03.2018
Националният комитет на България в Световния енергиен съвет ...

Предстоящите промени в Закона за енергетиката – стъпка към пълна либерализация на пазара на електроенергия в България

07.03.2018
Националният комитет на България в Световния енергиен съвет,...

Новини за българската енергетика

Договор за изготвяне на предпроектно проучване за газовия хъб „Балкан”

15.03.2018
В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петков...

Създаване на постоянен форум на енергийните регулатори на страните от Балканския полуостров

06.03.2018
Предложението на КЕВР за създаване на такъв Форум е подкрепе...

Ръст на производството на електроенергия от ВЕЦ

20.02.2018
Производството на електроенергия от водноелектрическите цент...

Публикации

Световни енергийни сценарии 2017 - Субсахарска Африка

02.03.2018
През февруари, СЕС публикува най-новия си доклад, посветен н...

Програма на събитията на СЕС през 2018 г.

05.02.2018
СЕС публикува програма на събитията, които ще организира до ...