НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Калкулатор на въглеродните емисии

30.01.2015
Разработката на СЕС за сценариите е била демонстрирана в нов...

Заключения от Изпълнителната асамблея на СЕС през 2014 г.

12.11.2014
Изпълнителната асамблея на СЕС бе проведена миналия месец (2...

Проект на СЕС ще остойности рисковете за енергийните инвестиции

01.10.2014
Световният енергиен съвет (СЕС) стартира нова инициатива, за...

Новини за българската енергетика

НЕК очаква да спести 1 млрд. лв от споразумение с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“

08.04.2015
Днес НЕК подписа промяна в споразуменията с двете централи з...

Парламентът избра председател и членове на КЕВР

02.04.2015
Парламентът избра новите комисари на Комисията за енергийно ...

Парламентът прие промените в Закона за енергетиката

26.02.2015
Да се стабилизира финансовото състояние на енергетиката, да ...

Публикации

Правила за търговия и инвестиции - катализатор на нисковъглеродна икономика

30.01.2015
Чрез този доклад СЕС продължава работата си за популяризиран...

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015
Енергетиката е сред стратегическите въпроси, които влияят въ...