НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Членове на НКБСЕС са включени в Енергийната трилема на СЕС за 2020 г.

30.07.2020
Членовете на Националния комитет на България в Световния ене...

СЕС създава нова платформа за енергийни разговори

27.07.2020
Световният енергиен съвет създаде платформата WE Talks, коят...

Уебинар: Енергиен преход за стартиращите компании – иновации за несигурни времена

29.05.2020
Енергийната общност продължава да се сблъсква с големи преди...

Новини за българската енергетика

КЕВР утвърди цената на природния газ за м. септември 2020 г.

16.09.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във в...

КЕВР организира обществено обсъждане на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на ЕСО ЕАД

10.09.2020
На 17.09.2020 г. от 10:25 часа в сградата на КЕВР ще се пров...

„Замразяване“ цената на природния газ

01.09.2020
Правителството е решило да не се променя цената на природния...

Публикации