НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Покана до членовете на НКБСЕС

30.07.2021
Уважаеми членове на сдружение „Национален комитет на Българи...

САЩ се завръщат в Световния енергиен съвет

21.07.2021
Съединените американски щати отново се присъединиха към Свет...

Свикване на Общо събрание на НКБСЕС на 22.07.2021 г.

22.06.2021
Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на Бълг...

Новини за българската енергетика

Цена на природния газ за м. септември 2021 г.

02.09.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на пр...

ЕСО въведе в експлоатация и третия електропровод по петте проекта от общ интерес

02.08.2021
Вътрешният електропровод 400 kV с дължина 86 километра, свър...

Цена на природния газ за м. август 2021 г.

02.08.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на пр...

Публикации

Водород на хоризонта: национални стратегии за използване на водорода

15.09.2021
Поредицата публикации на Световния енергиен съвет, посветени...

Innovation Insights Brief: Водород на хоризонта

29.07.2021
С тази нова публикация Световният енергиен съвет съвместно с...

Мониторинг на световните енергийни въпроси 2021: Хуманизиране на енергията

17.03.2021
Тазгодишният „Мониторинг на световните енергийни въпроси“ не...