НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Д-р Анжела Уилкинсон е новият генерален секретар на Световния енергиен съвет

05.11.2019
На 1 ноември 2019 г. д-р Анжела Уилкинсон пое от д-р Кристоф...

Енергийна и градска киберсигурност 2019

03.10.2019
НКБСЕС е сред съорганизаторите на форума "ЕНЕРГИЙНА И ГРАДСК...

Набиране на кандидатури за наградата за топ иноватори в енергийния преход - SET Award 2020

01.10.2019
Международната инициатива на Германската енергийна агенция (...

Новини за българската енергетика

Системата за борсова търговия за организирания пазар на Газов хъб Балкан ще се осигурява от Trayport Limited

18.11.2019
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД и Trayport Limited, дъщерно дружество...

„Мини Марица-изток” въвеждат в експлоатация два нови роторни багера

15.11.2019
На 14 ноември на официална церемония са предадени за въвежда...

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД обявява регистрация за участие в Програмата за освобождаване на газа за 2020 г.

15.11.2019
Компанията уведомява заинтересованите страни, че в качествот...

Публикации

Issues Monitor 2019: Енергийният дневен ред и неговата еволюция

14.10.2019
В епохата на постоянно променящ се енергиен пейзаж, енергийн...

Киберпредизвикателствата пред енергийния преход

13.09.2019
Енергийният сектор се трансформира, създават се нови синерги...

Индекс на световната енергийна трилема 2019

12.09.2019
Дефиницията на Световния енергиен съвет за енергийна устойчи...