НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Заключения от Изпълнителната асамблея на СЕС през 2014 г.

12.11.2014
Изпълнителната асамблея на СЕС бе проведена миналия месец (2...

Проект на СЕС ще остойности рисковете за енергийните инвестиции

01.10.2014
Световният енергиен съвет (СЕС) стартира нова инициатива, за...

Изпълнителна асамблея на СЕС в Колумбия, 22.10.2014 г.

29.07.2014
В Картагена, Колумбия, в периода 21-23.10.2014 г. ще бъдат п...

Новини за българската енергетика

САЩ ще подпомогне изготвяне на енергиен план на България

15.01.2015
Енергийната диверсификация и изготвянето на план за енергийн...

Oбществено обсъждане на проект на Закон за енергийната ефективност

23.12.2014
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъжд...

Държавата ще гарантира средствата за обновяване на сгради

22.12.2014
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиля...

Публикации

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015
Енергетиката е сред стратегическите въпроси, които влияят въ...