НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Акценти от срещата с регионалния координатор на СЕС за Европа

15.05.2017
Националният комитет на България в Световния енергиен съвет ...

Покана за среща с регионалния координатор на СЕС за Европа

10.05.2017
Среща с г-н Ейнари Кисел, регионален координатор на СЕС за Е...

Резултати от проведеното Общо събрание на НКБСЕС

06.04.2017
На 5 април 2017 г. Националният комитет на България в Светов...

Новини за българската енергетика

България се присъедини към Регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар „Западни Балкани 6“

19.05.2017
България се присъедини към Регионалната инициатива за интегр...

Съществуващи ТЕЦ ще могат да кандидатстват за по-либерални емисионни норми

03.05.2017
Независимо от това, че гласуваният в Брюксел на 28 април 201...

ЕК одобри предложеното от България разпределение на безплатни квоти парникови газове за 2016 г.

11.04.2017
ЕК одобри предложеното от България разпределение на безплатн...

Публикации

Световен енергиен фокус, май 2017 г.

11.05.2017
Майски брой на Световния енергиен фокус - месечното издание ...

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2017 г.

06.04.2017
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" предст...