НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Световният енергиен конгрес ще разгледа ролята на обществата в осъществяването на индивидуалния енергиен преход

01.11.2021
Д-р Анжела Уилкинсон и Александър Новак обявиха главните тем...

Световният енергиен съвет ще разказва човешки истории за еволюиращата ни връзка с енергията, чрез нова онлайн поредица

01.10.2021
Продуцираната специално за СЕС от BBC StoryWorks Commercial ...

Покана до членовете на НКБСЕС

30.07.2021
Уважаеми членове на сдружение „Национален комитет на Българи...

Новини за българската енергетика

Нови премии на ВЕИ от 2022 г.

04.01.2022
На 1 януари 2022 година КЕВР прие решение за изменение на пр...

Цена на природния газ за м. януари 2022 г.

04.01.2022
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по к...

Цена на природния газ за м. декември 2021 г.

01.12.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по к...

Публикации

Индекс на световната енергийна трилема за 2021 г.

14.10.2021
За втора година Световният енергиен съвет публикува индекса ...

Водород на хоризонта - нови два работни доклада

28.09.2021
Още два работни доклада на тема водород, разработени от Свет...

Водород на хоризонта: национални стратегии за използване на водорода

15.09.2021
Поредицата публикации на Световния енергиен съвет, посветени...