НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Председателят на НКБСЕС с коментар по актуалните теми в енергийния сектор

02.11.2022
Председателят на НКБСЕС, Валентин Николов, гостува в предава...

Председателят на НКБСЕС Валентин Николов пред bTV за доставките на руски газ

30.08.2022
Председателят на Националния комитет на България в Световния...

Тъжна вест

11.07.2022
Тези дни ни напусна Маргарита Георгиева.

Новини за българската енергетика

„Булгартрансгаз“ ЕАД с мерки за по-високо равнище на запълване на ПГХ „Чирен“

17.08.2022
По предложение на „Булгатрансгаз“ ЕАД и след Решение М-1/21....

Обществено обсъждане на териториалните планове за справедлив преход на Стара Загора, Перник и Кюстендил

02.08.2022
Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъж...

Увеличение на цените на електрическата и топлинната енергия от 01.07.2022 г.

07.07.2022
В изпълнение на решения на Комисията за енергийно и водно ре...

Публикации

Световен енергиен пулс 2: Спринт или маратон? Как кризите влияят върху темпото на прехода

30.08.2022
През юли 2022 г. Световният енергиен съвет анкетира близо 60...

Годишен доклад на СЕС за 2021 г.

19.08.2022
Независимо от предизвикателствата, 2021-ва година бе успешна...

Работен документ: Регионален поглед върху увеличаването на мащаба на нисковъглеродния водород

23.05.2022
След публикуването на поредицата "Водород на хоризонта" през...