НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Свикване на Общо събрание на НКБСЕС на 27.06.2022 г.

27.05.2022
Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на Бълг...

Нов изпълнителен председател на програмата за бъдещи енергийни лидери

08.04.2022
Световният енергиен съвет избра Кристина Моралес за изпълнит...

Председателят на НКБСЕС говори за безопасността на ядрените централи

07.03.2022
Председателят на НКБСЕС Валентин Николов говори за безопасно...

Новини за българската енергетика

„Мини Марица Изток“ ЕАД с договор за износ на въглища

21.06.2022
За първи път в 70-годишната си история „Мини Марица Изток“ Е...

Цена на природния газ за м. юни 2022 г.

13.06.2022
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на пр...

Обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление 181 на МС от 2009 г за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

18.05.2022
Министерство на енергетиката предлага за обществено обсъждан...

Публикации

Работен документ: Регионален поглед върху увеличаването на мащаба на нисковъглеродния водород

23.05.2022
След публикуването на поредицата "Водород на хоризонта" през...

Световен енергиен пулс 2022: Климат. Covid и конфликти: последици и перспективи

04.05.2022
Светът е ужасéн от глобалните енергийни сътресения, предизви...

Мониторинг на световните енергийни въпроси 2022: Мобилизиране на енергията – изпълнение на ангажименти чрез общи действия

26.01.2022
Въздействието на пандемията от COVID-19 продължава да засенч...