НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Кръгла маса относно централизираното топлоснабдяване и охлаждане, 28.05.2015 г., София

21.05.2015
Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви покани...

Световен енергиен конгрес през 2016 г. в Истанбул

20.05.2015
Конгресът е водещото събитие на Световния енергиен съвет (СЕ...

Холандия и Армения се присъединиха към СЕС

08.04.2015
Холандия и Армения станаха членове на Световния енергиен съв...

Новини за българската енергетика

България се присъедини към Международната енергийна харта

20.05.2015
Постигане на благоприятен инвестиционен климат в енергийния ...

Парламентът прие Закона за енергийната ефективност

30.04.2015
Новият Закон за енергийната ефективност e разработен във връ...

НЕК очаква да спести 1 млрд. лв от споразумение с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“

08.04.2015
Днес НЕК подписа промяна в споразуменията с двете централи з...

Публикации

Световна енергийна трилема - 2015 г.

27.05.2015
Днес бе публикуван докладът на СЕС Световна енергийна трилем...

Правила за търговия и инвестиции - катализатор на нисковъглеродна икономика

30.01.2015
Чрез този доклад СЕС продължава работата си за популяризиран...

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015
Енергетиката е сред стратегическите въпроси, които влияят въ...