НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Годишна награда за стартиращи компании

15.12.2017
Международното състезание за стартъпи набира кандидатури до ...

Докладът и индексът за световната енергийна трилема на конференцията на ООН за климата

30.11.2017
На 15 ноември в Бон, в рамките на 23-тата сесия по рамковата...

Интервю с Кристоф Фрай относно декарбонизирането на енергийния сектор

29.11.2017
В навечерието на конференцията на ООН за климатичните промен...

Новини за българската енергетика

България ще обжалва решението на ЕК относно емисионните нива на ТЕЦ-овете

11.01.2018
Министерският съвет е взел решение България да подкрепи Полш...

Нови правила за работа на централизирания пазар за двустранни договори

09.01.2018
От днес влизат в сила нови правила за работа на централизира...

Цена на природния газ за първото тримесечие на 2018 г.

29.12.2017
С решение от 28.12.2017 г., КЕВР утвърждава цената, на която...

Публикации

Световна енергийна трилема 2017

15.12.2017
Две публикации, посветени на Световната енергийна трилема ст...

Ролята на природния газ

11.12.2017
През м. ноември СЕС публикува изследване, направено съвместн...

Световен енергиен фокус, декември 2017 г.

07.12.2017
40-ти, последен брой на изданието