НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Докладът и индексът за световната енергийна трилема на конференцията на ООН за климата

30.11.2017
На 15 ноември в Бон, в рамките на 23-тата сесия по рамковата...

Интервю с Кристоф Фрай относно декарбонизирането на енергийния сектор

29.11.2017
В навечерието на конференцията на ООН за климатичните промен...

Участие на СЕС в хидроенергийна конференция в Люксембург

04.10.2017
В средата на септември в Люксембург се проведе двудневна кон...

Новини за българската енергетика

Министерството на енергетиката предлага промяна в Закона за енергетиката

07.12.2017
МЕ е предложило за обществено обсъждане промяна в Закона за ...

МЕ отчита 8 130 т. годишно спестени емисии чрез Програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

30.11.2017
Министърът на енергетиката оценява като успешно изпълнението...

Съвместни дейности на България и Република Македония в областта на електроенергетиката и природния газ

24.11.2017
Правителствата на България и Македония подписаха две споразу...

Публикации

Световен енергиен фокус, декември 2017 г.

07.12.2017
40-ти, последен брой на изданието

Световен енергиен фокус, ноември 2017 г.

10.11.2017
Ноемврийският брой на Световния енергиен фокус акцентира вър...

Световен енергиен фокус 2017

20.10.2017
Годишното издание на Световен енергиен фокус за 2017 г. вече...