НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Резултати от проведеното Общо събрание на НКБСЕС

06.04.2017
На 5 април 2017 г. Националният комитет на България в Светов...

Европейският съюз проучва "сценариите" на СЕС

13.03.2017
След Световния енергиен конгрес в Истанбул, докладът на СЕС ...

Общо събрание на НКБСЕС на 5 април 2017 г.

05.03.2017
Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на Бълг...

Новини за българската енергетика

ЕК одобри предложеното от България разпределение на безплатни квоти парникови газове за 2016 г.

11.04.2017
ЕК одобри предложеното от България разпределение на безплатн...

Добра новина за българските големите горивни инсталации

04.04.2017
В свое писмо до МОСВ от 3 април 2017 г. Европейската комисия...

КЕВР утвърди цената на природния газ за II-то тримесечие на 2017 г.

31.03.2017
С решението на КЕВР, считано от 1 април 2017 г., утвърдената...

Публикации

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2017 г.

06.04.2017
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" предст...