България ще обжалва решението на ЕК относно емисионните нива на ТЕЦ-овете

11.01.2018 г.

Министерският съвет е взел решение България да подкрепи Полша при обжалване решението на ЕК от 31 юли 2017 г. относно новите норми за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и живак от топлоелектрическите централи.

Информация по темата може да намерите тук.