Българската фондова борса купува Българската независима енергийна борса

12.10.2017 г.

Българската фондова борса (БФБ) е подала искане за придобиване на "Българската независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ). Продажбата се извършва по искане на Европейската комисия, за да няма конфликт на интереси от страна на Българския енергиен холдинг (БЕХ) на електроенергийния пазар. Сумата, срещу която БЕХ ще прехвърли борсата на БФБ е 5,2 млн. лева, 4 милиона от които ще бъдат заплатени при сключването на договора, а останалата част ще бъде изплатена на три равни вноски през шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец след прехвърлянето на акциите.

Източник: Капитал