Българска фондова борса - София е новият собственик на Българска независима енергийна борса (БНЕБ)

06.02.2018 г.

Българската фондова борса – София (БФБ) придоби 100% от капитала на Българската енергийна независима борса. Договорната цена е 5,2 млн. лв., като 4 млн. лв. от цената бяха платени при придобиването на акциите, а останалите 1,2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала, информира БФБ.

Договорът за прехвърлянето на акциите на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) между Българския енергиен холдинг и БФБ стана факт след получаването на всички необходими разрешителни. Още в средата на миналата седмица БФБ получи писмо от „Българския енергиен холдинг” ЕАД, с което бе уведомена за официалната нотификация от Европейската комисия. С Решение  С (2018) 527 от 26 януари 2018 г. Комисията изразява мнение, че БФБ е подходящ купувач за „Българската независима енергийна борса” ЕАД, излагайки следните мотиви:

  • БФБ разполага с финансовите средства, експертни способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен и енергиен пазар.
  • Като пазарен оператор с двадесетгодишна история в поддържането и експлоатацията на пазарната инфраструктура, БФБ разполага с опит по отношение търговска платформа и IT услуги и има вияиза за разширяването на предлаганите продукти.
  • БФБ е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на Европейското и национално законодателство в областта на финансовите пазари.

Източник: БФБ - София