Възстановява се износът на електроенергия от България

07.02.2017 г.

Със заповед на служебния министър на енергетиката Николай Павлов ограниченията за износ на електроенергия с произход България се премахват, считано от 9 февруари 2017 г.

Заповедта на министър Павлов е във връзка с писмо от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), в което се изтъква, че резервите, необходими за нормалното функциониране на електроенергийната система на странта са възстановени и са в готовност да посрещнат предстоящото краткотрайно увеличение на електропотреблението. В съответствие с новите условия ЕСО възстановява достъпа до електропреносната мрежа на износителите на електрическа енергия, произведена в страната.

Забраната за износ на електроенергия от страната беше въведена на 13 януари 2017 г. със заповед на бившия енергиен министър Теменужка Петкова. Наложеното ограничение тогава беше мотивирано с продължаващите екстремно ниски температури, които доведоха до сериозен дисбаланс между производството и потреблението на електроенергия на регионално равнище.

Източник: Министерство на енергетиката