Договор за аварийна доставка на енергия между ЕСО и Транселектрика

04.10.2017 г.

В рамките на четвъртото заседание на съвета за сътрудничество между Република България и Румъния бе подписан договор за аварийна доставка на енергия.

„Договорът гарантира обезпечаването на енергийните системи на двете страни в случай на аварии, които застрашават тяхната сигурност. Аварийната помощ ще се предоставя от реалновременните резерви, като това няма да оказва негативно влияние на енергийните им системи. Договорът регламентира още, че аварийната помощ трябва да бъде осигурена до един час от поискването ѝ, в случай на приемане на заявката от страната-доставчик. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е валиден до 31-ви декември 2018 г.“

Източник: Министерство на енергетиката