Меморандум за разбирателство между газови компании от България, Гърция, Румъния и Унгария

19.07.2017 г.

На съвместна среща днес в Букурещ, "Булгартрансгаз"  ЕАД (България), Ай Си Джи Би АД (България), DESFA S.A. (Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и TRANSGAZ S.A. (Румъния) подписаха меморандум във връзка с реализирането на Вертикалния газов коридор. Меморандумът за сътрудничество ще служи като основа за засилване на бъдещото сътрудничество по отношение на анализа на възможността за изграждане на необходимата газопроводна система, с цел пренос на природен газ до транзитните държави и до европейския пазар от Гърция през България, Румъния до Унгария и обратно.

Повече по темата може да прочетете тук.

Източник: Министерство на енергетиката