Нови правила за работа на централизирания пазар за двустранни договори

09.01.2018 г.

От днес влизат в сила нови правила за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. Измененията им са свързани с промените в Закона за енергетиката, обнародвани на 22.12.2017 г., които въвеждат задължение за производителите на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 MW да осъществяват сделките по свободно договорени цени на организирания борсов пазар.

Източник: БНЕБ