Подписан е меморандум за газовия интерконектор България – Сърбия

19.01.2017 г.

Днес от българска и сръбска страна бе подписан Меморандум за разбирателство по проекта за изграждане на междусистемната газова връзка между България и Сърбия.

Интерконекторите между Гърция и България и България и Сърбия са два от седемте приоритетни инфраструктурни газови проекта за региона на Централна и Югоизточна Европа, които трябва да съдействат за диверсификация на източниците и маршрутите и постигане на сигурност на газовите доставки.

С подписания меморандум двете страни се споразумяха да положат всички усилия да започнат изграждането на своите участъци от връзката най-късно до края на май 2019 г., така че проектът да влезе в търговска експлоатация до края на 2020 г. За изграждането на българския участък е осигурено финансиране. От сръбска страна също е отбелязан напредък в усилията за финансиране на проекта.

След завършването, връзката ще осигури възможност за пренос на 1-1.8 млрд. куб. метра газ годишно от България към Сърбия и 0.15 млрд. куб. метра газ от Сърбия към България. Дължината на трасето е 62.2 км – от района на гр. София при Нови Искър до гр. Ниш, Сърбия.

Източник: Министерство на енергетиката