Предприети са стъпки за намаляване на рестрикциите за големите горивни инсталации

21.02.2017 г.

Предприети са поредица от стъпки за защита на националния интерес по отношение на готвените рестрикции за големите горивни инсталации. Това каза служебният заместник- министър на енергетиката Константин Делисивков по време на дискусия, посветена на бъдещето на българския въгледобив в контекста на готвените промени в референтния документ на ЕК за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации. 

Предстои промяна на Референтния документ за най-добри налични техники за големи (>50MW) горивни инсталации. Очаква се документът да бъде гласуван през м. април тази година от специална комисия, създадена от страните-членки в рамките на чл. 75 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността. Заложените в референтния документ стойности за емисиите на живак, азотни оксиди и серен диоксид от централите, изгарящи въглища, е много трудно да бъдат постигнати и поставят под риск развитието на въгледобива и енергетиката както в страната, така и на европейския континент като цяло, каза г-н Делисивков.

Източник: Министерство на енергетиката