Представяне българските приоритети в областта на енергетиката по време на европейското председателство

17.10.2017 г.

Министърът на енергетиката представи пред работодателските организации и енергийните компании енергийните приоритети на правителството по време на европейското председателство. Сред тях са диверсификацията на източниците и маршрутите, изграждането на европейски газов хъб на територията на България, изграждане на липсващата инфраструктура със съседни страни, разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар.

Повече подробности по темата може да намерите тук.