Пътна карта за проучване развитието на газопреносната инфраструктура

05.06.2017 г.

На 3 юни 2017 г. Председателят на УС на ПАО "Газпром", Алексей Милер, и Министърът на енергетиката на Република България, Теменужка Петкова, проведоха работна среща, на която обсъдиха перспективите за развитие на сътрудничеството в газовата сфера. Особено внимание бе отделено на въпросите, свързани с организацията на доставките на природен газ за България в дългосрочна перспектива.

След срещата, Алексей Милер и Теменужка Петкова подписаха Пътна карта, съгласно която страните ще проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура на територията на България, при отчитане на правилата на ЕС.

Източник: Министерство на енергетиката