Разширява се енергийното сътрудничество в региона

09.09.2016 г.

В Будапеща, Унгария се проведе среща на Групата на високо равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа. Основен акцент по време на разговорите бе засилване на регионалното сътрудничество между страните от Централна и Югоизточна Европа както за гарантиране сигурността и диверсификацията на газовите доставки, така и в електроенергийния отрасъл.

Групата прие съвместна декларация за изграждане на  "Вертикален коридор" за природен газ, свързващ Гърция, България, Румъния и Унгария с цел осигуряване на непрекъсваеми двупосочни потоци.

Подписан бе и меморандум между газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния и Украйна за осигуряване на технически и търговски предпоставки за осъществяване на двупосочни доставки на природен газ през Транс-Балканския газопровод до 2019-та година.

Източник: Министерство на енеретиката