Споразумение за сътрудничество между КЕВР и регулаторите на Гърция и Румъния

29.05.2017 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и регулаторите на Румъния и Гърция подписаха споразумение за сътрудничество, което по думите на доц. Иван Иванов, председател на КЕВР, "създава правната рамка на взаимодействието между тях, с цел повишаване качеството на регулаторния процес. Документът има важна роля за хармонизиране на регулаторните практики и допринася за изпълнението на целите на Европейския енергиен съюз, очертани в Третия енергиен пакет.“

Подробности по темата може да намерите тук.

Източник: publics.bg