Нов газов мрежови модел от 1 октомври 2017 г.

13.09.2017 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране счита, че от 1 октомври трябва да влязат в сила правилата за новия входно-изходен тарифен модел за пренос и капацитет на газопреносната мрежа, предложен от "Булгартрансгаз" по-рано тази година.

По думите на председателя на КЕВР, доц Иван Иванов: „България е последната страна в ЕС, която не е въвела този модел“. Според него въвеждането на този модел би засилил позицията на България като „страна, която претендира да бъде домакин на газовия хъб „Балкан“, пред „европейски и световни газови компании“.

Източник: publics.bg