НЕК очаква да спести 1 млрд. лв от споразумение с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3"

08.04.2015 г.

Днес НЕК подписа промяна в споразуменията с двете централи за намаляване цената им за разполагаемост, в резултат на което се очаква НЕК да спести около 1 млрд. лв. до края на действието на дългосрочните им договори.

От енергийното министерство съобщиха, че новите договорености регламентират намаляване на цената за разполагаемост по двата договора - със 17% за ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ и 14% за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, без да се увеличава техният срок. От своя страна НЕК се ангажира да изплати изцяло просрочените си задължения към двете централи в размер на общо 700 млн. лв. 

Източник: publics.bg