КЕВР прие нови цени на енергията от 1 юли

03.07.2017 г.

От 1 юли влязоха в сила новите цени на природния газ за третото тримесечие, както и цените за електроенергия и топлинна енергия за следващия едногодишен период.

Повече за мотивите за решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране може да прочетете тук.

Решения на КЕВР:

Решение № Ц - 16 от 01.07.2017 г. за цените на природния газ за третото тримесечие на 2017 г.

Решение № Ц - 17 от 01.07.2017 г. за преференциалните цени на електроенергията, произведена от възобновяеми източници

Решение № Ц - 18 от 01.07.2017 г. за цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин

Решение № Ц - 19 от 01.07.2017 г. за цените на електроенергията