Отчет за сектор "Енергетика" за периода 11/2014 – 11/2016 г.

14.10.2016 г.

Правителството публикува "Отчет за изпълнение на приоритети в областта на сектор "Енергетика" за периода ноември 2014 г. – ноември 2016 г.". Документът представя напредъка на сектора по изпълнението на Програмата за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.

Пълен текст на отчета е достъпен тук.

Източник: Министерство на енергетиката