Програма на правителството за периода 2014 - 2018 г. - сектор "Енергетика"

24.01.2015 г.

Водещ приоритет на правителството в сектор "Енергетика" е осигуряването на финансова стабилност.  

Големите енергийни проекти ще бъдат продължени само при пълно съответствие с европейското законодателство и доказване на икономическата им ефективност.

За гарантиране на енергийна независимост правителството ще работи за изграждане на междусистемните газови връзки със съседните държави и ще подкрепя разработването на собствени енергийни ресурси.

България подкрепя и ще участва в създаването на Европейски енергиен съюз.

Пълният текст на програмата е достъпен тук. Източник: Министерство на енергетиката.