България подкрепя новата цел на ЕС за енергийна ефективност до 2030 г.

27.06.2017 г.

На редовно заседание на Съвета на ЕС, провело се на 26 юни в Люксембург, енергийните министри на страните членки са обсъдили предложенията за изменения на директивата за енергийна ефективност.

Основната цел на предложението за изменение е подобряване на съществуващите разпоредби и повишаване на енергийната ефективност, така че да се гарантира постигането на водещите цели на Европейския съюз в областта на климата и енергията.

Най-важните елементи от предложението включват:

  • Обща цел за енергийна ефективност от 30% до 2030 г.
  • Запазване индивидуалната цел за енергийни спестявания от 1,5% в периода до 2030 г., освен ако междинните прегледи на Комисията покажат, че това не е необходимо за постигането на целта
  • Дългосрочните индивидуални действия може да се отчита като задължения за енергийни спестявания
  • Алтернативните мерки се признават за равнозначни на схемите за задължения по енергийна ефективност
  • Възможност за частично отчитане на възобновяемата енергия, произведена на място, като спестявания през периода 2020 - 2030 г.
  • Задължение за отчитане на енергийната бедност при разработването на нови мерки
  • Подобряване наредбите за измерване и отчитане в полза на крайните потребители на енергия за отопление и охлаждане

Министрите, сред които и Теменужка Петкова, са постигнали съгласие по най-спорните точки, а именно - да бъде заложена норма от 30% за енергийните спестявания, както и да се запази сегашната цел за постигане на енергийна ефективност от задължените лица в рамките на 1,5%.

Източници: Съвет на Европейския съюз, Министерство на енергетиката