437 млн. лв. във фонда за електроенергийната система през 2017 г.

11.01.2017 г.

Приходи в размер на 436,92 млн. лева се очаква да бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г, съгласно бюджета на фонда, одобрен на днешното правителствено заседание. Близо половината от тези приходи – 210 млн. лв., се предвижда да са от продажба на квоти въглеродни емисии.

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на НЕК, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. Във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от двата преносни оператора, както и търгове за продажба на квоти емисии парникови газове.

Източник: publics.bg