България се присъедини към регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар "Балкани 6"

19.05.2017 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране, Електроенергийният системен оператор и Българската независима енергийна борса официално заявиха желанието си активно да участват в регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар „Западни Балкани 6“. Страните, подписали Меморандума за разбирателство „Западни Балкани 6“ се присъединяват към Управителния комитет на Програмата за интегриране на пазара ден-напред, чиято задача е да се обърне внимание на всички мерки и стъпки, необходими за стартирането на функциониращи пазари ден-напред, както в самите подписали страни, така и между тях.

Още информация по темата може да намерите на страницата на КЕВР.

Източник: КЕВР