Годишна награда за стартиращи компании

15.12.2017 г.

Международното състезание за стартъпи, работещи в областта на енергийния преход, набира кандидатури до 31 януари 2018 г.

Инициативата на Германската енергийна агенция, подкрепена от Световния енергиен съвет като стратегически партньор и Правителството на Канада, е насочена към млади компании от целия свят, които разработват идеи, свързани с глобалния енергиен преход и промяната на климата. Наградата се присъжда на стартъпи и иновативни проекти в следните шест категории:

  • Нисковъглеродно производство на енергия
  • Интелигентни мрежи, платформи и киберсигурност
  • Енергийна ефективност, интелигентни уреди и съхранение
  • Иновативна мобилност
  • Енергия, вода и храна
  • Цел 7 за устойчиво развитие

Подробности може да намерите тук.