Докладът и индексът за световната енергийна трилема на конференцията на ООН за климата

29.11.2017 г.

На 15 ноември в Бон, в рамките на 23-тата сесия по рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, СЕС представи доклада и индекса за световната енергийна трилема 2017. Представянето им бе последвано от панелна дискусия на тема „Нови дилеми в политиката при енергийния преход“. Събитието определи контекста за диалог на високо равнище относно взаимодействието между тенденциите в областта на декарбонизацията, децентрализацията и цифровизацията, ускоряването на търсенето и предлагането на ниско/нулево въглеродна електроенергия и посрещане на предизвикателствата, свързани с промяната в климата.

Повече по темата може да намерите тук.