До 4000 домакинства могат да кандидатстват за програмата на ЕБВР за енергийна ефективност

02.09.2016 г.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава своята кредитна линия за енергийна ефективност в жилищния сектор в България с 20 млн. евро и допълнителни 4,4 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя от Международен фонд "Козлодуй".

Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома (REECL) предвижда безвъзмездна финансова помощ за домакинствата за инвестиции в енергийна ефективност. Помощта е в размер на 10% до 20% от главницата на отпуснатия кредит и зависи от сложността на изпълнения проект. Според зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков до 4000 домакинства ще могат да кандидатстват през следващите три години. Това е и първата програма, която включва еднофамилни къщи, къщи в ремонт и новостроящи се сгради.

Продължението на Програма REECL, активна в България от 2005 година, се реализира след успешното приключване на първите два периода на програмата и в отговор на активния потребителски интерес.

Източник: publics.bg