Европейският съюз проучва "сценариите" на СЕС

13.03.2017 г.

След Световния енергиен конгрес в Истанбул, докладът на СЕС от 2016 г. за световните сценарии получи широк отзвук в енергийния сектор и публичните институции. Генерална дирекция "Енергетика" на ЕС проучва сценариите, най-вече за да обсъди отражението на глобалния преход върху ЕС.

Докладът за сценариите предложи три възможни пътя за енергетиката: "незавършена симфония", свят, в който се заражда по-интелигентен, ориентиран към бъдещето и устойчив модел на икономически растеж; "Модерен джаз", представляващ цифровизиран, иновативен и пазарно ориентиран свят; иард рок", който изследва последствията от по-слаб и неустойчив икономически растеж в един по-фрагментиран свят.

Повече информация има тук.

Източник: СЕС