Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката – обществено обсъждане

22.03.2019 г.

Националният комитет на България в Световния енергиен съвет пое ангажимента да запознае обществеността с промените в Закона за енергетиката относно продължаването на процеса по либерализацията на електроенергийния пазар, които народните представители Делян Добрев и Валентин Николов внесоха в деловодството на Народното събрание.

С пълния текст на законопроекта можете да се запознаете оттук.

Вашите предложения и становища може да изпращате в срок до 29.03.2019 г. (петък) на е-поща: komisia_energetika@parliament.bg.