Изявление на СЕС в навечерието на Световния енергиен конгрес

10.10.2016 г.

Светът е в процес на значим преход, задвижван от комбинация от фактори, включително ускорено технологично развитие, дигитална революция, глобалните предизвикателства на околната среда, промени в растежа и демографията.

През следващите години тази трансформацията има потенциала да промени начина, по който ние произвеждаме и потребяваме енергия. Това ще се отрази на моделите и икономическата основа за функционирането на сектора както на ниво държава, така и в бизнеса, и това ще промени баланса между различните сектори и региони и ще има вторичен ефект върху глобалната икономика.

Следващото десетилетие ще определи победителите и губещите от трансформирането на енергийния сектор и това прави изключително важно да разберем новите реалности за сектора.

Пълен текст на изявлението на английски език.