Министерството на енергетиката предлага промяна в Закона за енергетиката

07.12.2017 г.

Министерството на енергетиката е предложило за обществено обсъждане промяна в Закона за енергетиката. Тя касае привеждането на разпоредбите относно учредяването на необходимите вещни права в съответствие с общата регулация по Закона за собствеността. Целта им е облекчаване на понастоящем усложнения режим за изграждане на линейни енергийни обекти.

Към цялата новина.

Източник: publics.bg