Националният комитет на България в Световния енергиен съвет взе участие в изнесеното заседание на Kомисията по енергетика

05.07.2017 г.

Представители на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет взеха участие в изнесеното заседание на Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание, проведено в периода 25-27 юни в к.к. „Златни пясъци”. Бяха дискутирани теми, свързани с изграждането на газовия хъб „Балкан”, енергийната ефективност, либерализацията на енергия пазар и др.

Председателят на Националния комитет на България в СЕС, Валентин Николов, запозна присъстващите с последния доклад на Световния енергиен съвет  по отношение на енергийната ефективност. Изследването условно е разделено на две части. В първата са представени данни за енергийното потребление в промишлеността, бита, транспорта и в сектора на услугите в отделните страни и региони по света. Втората част е фокусирана върху мерките и политиките, които се прилагат от институциите за подобряване на енергийната ефективност.

Основните изводи от доклада на СЕС са:

  • Страни, богати на енергийни ресурси, инвестират в по-енергоемки отрасли.
  • Европа има най-нисък енергиен интензитет на единица БВП по паритет на покупателната способност (цени от 2005 г.).
  • Бавни подобрения по отношение на енергийната ефективност са довели до спестяване  на 3,6 Gtoe енергия и 7 Gt емисии на СО2 от началото на XXI в. в световен мащаб.
  • 60% от държавите, които попадат в изследването на СЕС, имат национални агенции за енергийна ефективност. Тези институции са финансирани от държавния бюджет, но са налице и примери от развитите страни, където тези органи се финансират от външни фондове.
  • 50%  от държавите, които са включени в доклада на СЕС, имат самостоятелни закони за енергийна ефективност и там се отчита тенденция към по-нисък разход на енергия.
  • Необходима е нормативна база, която да стимулира повишаването на енергийната ефективност.

19747668_1533750469981828_695920393_o.jpg

19720544_1533750559981819_518566138_o-1.jpg