Новите бъдещи енергийни лидери

23.05.2017 г.

Програмата за бъдещи енергийни лидери на Световния енергиен съвет - FEL-100 има за цел да вдъхнови и развие световните енергийни лидери на утрешния ден. Тя служи като своеобразна платформа за ангажиране на амбициозни млади професионалисти в областта на енергетиката в дейности и събития на национално, регионално и международно равнище. Програмата изгражда следващото поколение енергийни лидери, способни да разрешават най-неотложните въпроси в индустрията.

Конкурс за бъдещи енергийни лидери се провежда всяка година, като в неговите рамки се избират поне 30 бъдещи енергийни лидери. Тази година Съветът е получил 165 номинации за 37 места. Избрани са 24 мъже и 13 жени, 10 от които от Африка, 6 от Азия, 13 от Европа, 4 от Латинска Америка и Карибския регион и 3 от Средния Изток. Избраните кандидати са специалисти в различни области – 4 от научните среди, 2 от областта на инженерството/строителството, 2 финансисти, 6 представители на правителства, 2 от НПО, 5 от петролния и газовия сектор, 6 от областта на ВЕИ, 8 от сферата на комуналните услуги и 1 от сектора на технологиите и консултантските услуги.

Участниците в програмата FEL-100 са поканени да се присъединят към глобалния енергиен диалог на СЕС, да подкрепят разработването на балансирани политически рамки и да помогнат за формулирането на енергийните решения за утрешния ден, като по този начин получават уникална възможност за учене и развитие.

Към цялата новина.