Обществено обсъждане на промени в Закона за енергетиката

23.10.2020 г.

Националният комитет на България в Световния енергиен съвет пое ангажимента да запознае обществеността с промените в Закона за енергетиката относно студения резерв и продължаващата либерализация на пазара на електроенергия на едро.

Вашите предложения и становища можете да изпращате в срок до 30.10.2020 г. (петък) на е-поща: komisia_energetika@parliament.bg.

С пълния текст на законопроекта можете да се запознаете оттук.