Повишеното потребление на електроенергия

24.01.2017 г.

Във връзка с появилите се изказвания за опасност от режим на тока,  Националният комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС) предоставя на вашето внимание специализирана информация и прогноза за натовареността на електроенергийната система в следващите няколко дни, по данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Най-голямо натоварване в електропреносната мрежа е отчетено на 18 и 19 януари в  периода между 19-21ч., като стойностите са между 7059-7140 MW/h.

В прогнозата, която ЕСО предоставя  до края на месец януари, се забелязва, че в часовете с най-голямо натоварване могат да бъдат достигнати стойности 7021-7152 MW/h в дните 25 и 26 януари.

Необходимо е да се отбележи, че товарът на електроенергийната система към 15 ч. на 24 януари е 6301 MW/h, като  най-голямо количество енергия се осигурява от кондензационните ТЕЦ – 54% и АЕЦ – 33 %. Припомняме, че към настоящия момент износът на електроенергия остава забранен.

Председателят на НКБСЕС Валентин Николов увери, че централите работят ефективно, водните запаси са около 56% и от 20 януари е започнало постепенно възстановяване количеството на въглища, с което няма опасност от преустановяване подаването на електроенергия.

По-рано днес председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране също сподели, че риск от режим на тока не съществува.

Източник: Електроенергиен системен оператор (ЕСО)