Покана за участие в работна среща на Комисията по енергетика

16.06.2017 г.

На 25 и 26 юни 2017 г. Комисията по енергетика към Народното събрание организира изнесено заседание и работни срещи, на които ще бъдат обсъдени актуални въпроси във връзка с газовия хъб "Балкан", Националната програма за енергийна ефективност и либерализацията на пазара.

В писмо до Управителния съвет на НКБСЕС, Председателят на Комисията, г-н Делян Добрев, отправя покана към членовете на  НКБСЕС да вземат участие в срещата, която ще се проведе в к.к. Златни пясъци.

При интерес за участие, молим членовете на НКБСЕС да се обърнат към г-н Димо Василев, не по-късно от 22 юни 2017 г., на телефон 0887-111029 или по е-поща на dimo.vasillev@gmail.com