Предложения между първо и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

24.11.2020 г.

Предоставяме на Вашето внимание предложенията между първо и второ гласуване на ЗИД за Закона за енергетиката.

Моля изпращайте своите коментари и становища на имейл: komisia_energetika@parliament.bg

Предложения ЗИД на ЗЕ