Предстоящите промени в Закона за енергетиката – стъпка към пълна либерализация на пазара на електроенергия в България

07.03.2018 г.

Националният комитет на България в Световния енергиен съвет, с подкрепата на Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание, организира кръгла маса на тема: "Предстоящите промени в Закона за енергетиката - стъпка към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България". Участие в събитието взеха председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван Иванов, представители на работодателските организации, председателят на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" Диан Червенкондев, председателят на УС на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русенова, изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев, представители на различни компании от енергийния сектор и редица енергийни експерти. 

Още в началото заместник-председателят на енергийната комисия и председател на УС на НКБСЕС Валентин Николов подчерта пред всички присъстващи, че целта на дискусията е да очертае всички гледни точки, които да бъдат отразени в предстоящите промени в Закона за енергетиката. 

В своето изказване, председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев, даде да се разбере, че с промените  производителите с мощности над 4 MW ще бъдат изведени на електроенергийната борса. Относно производителите с преференциални цени, се предвижда те да сключват договор с Фонда "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС), като последният именно ще изплаща разликата между  преференциалната цена, гарантирана им със закон и цената, която се очаква да бъде постигната на борсата в рамките на една ценова година, допълни Добрев. 

От друга страна, предложените текстове ще задължат търговците да предоставят на ФСЕС депозит в размер едномесечно им задължение към него. Председателят на парламентарната енергийна комисия уточни, че по този начин ще се избегне натрупване на задължения от страна на търговците на електроенергия. В заключение Добрев добави, че с тези промени в Закона за енергетиката няма да се повлияе на крайната цена на електроенергия. 

"Предстоящите промените в Закона за енергетиката са стъпка към повишаване ликвидността на Българската независима енергийна борса" - сподели председателят на КЕВР Иван Иванов.

По време на своето изложение, председателят на енергийния регулатор посочи, че повишаването на количеството енергия, което ще се търгува на борсата, ще доведе и до нарастване задълженията на регулатора. В допълнение Иван Иванов даде да се разбере, че в процеса на либерализация е много важно да бъдат защитени най-уязвимите потребители.  

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която също взе участие в кръглата маса, сподели, че пълната либерализация ще създаде конкуренция между производителите на електроенергия и същевременно ще даде възможност на потребителите сами да избират своя доставчик. В допълнение енергийният министър добави, че осъществяването на пълна либерализация е възможно в период от три до пет години, като най-голямото предизвикателство в този процес е ФСЕС да стане страна по договорите с преференциалните производители.  

От името на работодателските организации, председателят на АИКБ Васил Велев сподели, че подкрепя предлаганите промени. В своето изказване Велев акцентира върху необходимостта от пресичане на злоупотреби на свободния пазар.

Пред присъстващите председателят на ФСЕС Диан Червенкондев представи доклад за работата и финансовото състояние на Фонда в периода 2015-2018 г. Той даде да се разбере, че ФСЕС е финансово стабилен. Като най-голямо предизвикателство с приемането на предстоящите промени, Червенкондев посочи  краткия срок, в който ФСЕС трябва стане страна по договорите с преференциалните производители.

Председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русенова посочи, че при осъществяването на промените в Закона за енергетиката трябва да се вземат предвид и обстоятелствата, свързани със спецификата на производство на енергия от ВЕИ, с цел минимизиране на евентуалните рисковете за производителите. Също така тя призова промените да бъдат съобразени с четвъртия енергиен пакет.