Ръст на производството на електроенергия от ВЕЦ

20.02.2018 г.

Производството на електроенергия от водноелектрическите централи в страната бележи ръст за първи път от две години насам, като според данни на ЕСО, от началото на тази година до момента то възлиза на 499 544 МВтч, което е с 6,2% повече спрямо същия период на миналата година.

Източник: publics.bg