Акценти от срещата с регионалния координатор на СЕС за Европа

15.05.2017 г.

Националният комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС) се срещна с регионалния мениджър на организацията за Европа, Ейнари Кизел.

В срещата, проведена на 11-ти май, взеха участие представителите на УС, корпоративни и индивидуални членове на НКБСЕС. Обсъдени бяха различни изследвания на СЕС, предизвикателствата пред енергийния сектор и възможностите за включване на българския национален комитет в дейностите и работните групи на организацията.

Регионалният мениджър на СЕС за Европа, Ейнари Кизел представи "Мониторинг на световните енергийни въпроси - 2017 г." (World Energy Issues Monitor 2017), като бяха поставени няколко основни акцента – нарастването цените на ресурсите, екологичните заплахи и технологичното бъдеще. Някои от основните изводи от доклада:

  • управлението на природните ресурси е от изключително значение за всеки един регион в Света, високото търсене на енергия предопределя и тяхната висока цена;
  • предвижда се намаляване използването на въглищната и ядрената енергия;
  • нарастване използването на енергия, добита от възобновяеми енергийни източници;
  • технологиите са тези, които ще определят бъдещето, защото с тяхното използване ще може да се намери баланс между задоволеност на потребителите и екологична сигурност.

Особен интерес предизвика последното издание на "Световни енергийни сценарии до 2060 г." (World Energy Scenarios 2060), представен през месец октомври 2016 г. Изследването оформя три типа възможни сценарии за развитието на Световната енергетика до 2060 г.:

  •  „модерен джаз” – цифровизиран, иновативен и пазарно-ориентиран свят;
  • „незавършена симфония” – свят, в който се заражда по-интелигентен, ориентиран към бъдещето и устойчив модел на икономически растеж;
  • „хард рок” – изследва последствията от по-слаб и неустойчив икономически растеж в един фрагментиран свят.

В рамките на дискусионния панел бяха обсъдени и актуалните пред българския енергиен сектор въпроси, като пълното либерализиране на енергийния пазар и големите енергийни инфраструктурни проекти.