Съвместни дейности на България и Република Македония в областта на електроенергетиката и природния газ

24.11.2017 г.

Правителствата на България и Македония подписаха две споразумения за сътрудничество в енергийния сектор. Едното се отнася до съвместни търгове за  разпределение на преносни капацитети между електроенергийните оператори на двете страни, а другото предвижда провеждане на предпроектно проучване за изграждане на нова газова междусистемна връзка.

Подробности по темата може да намерите тук

Източник: Министерство на енергетиката