Тринадесет кандидати за участие в проекта АЕЦ „Белене“

21.08.2019 г.

В отговор на публикуваната през м.май в Официален вестник на Европейския съюз покана за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“, придобиване на миноритарно участие в бъдещата проектна компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала, са получени 13 заявки.

Седем компании са заявили интерес да участват като стратегически инвеститор:

  • Руската държавна корпорация "Росатом" чрез компанията "Атоменергопром",
  • Китайската национална ядрена корпорация,
  • Корейската хидроатомна корпорация,
  • „Бектрон-Лиаз-Техническо инженерство“, регистрирана в Германия,
  • Консорциум "АЕЦ Белене",
  • Консорциум "Атомна електроцентрала Белене 2019",
  • "ИПК и УП" ЕООД, регистрирана в България.

Френската компания "Фраматом" е декларира интерес за участие при структурирането на финансирането на проекта за осигуряване на системите за безопасност, в т.ч. електрически, системи за оборудване и контрол и други. Американската "Дженерал електрик" заявява участие при структуриране на финансирането, както и като потенциален проектант и доставчик на различни пакети, включително оборудване за турбинна зала, компресори, трансформатори и други.

В срок от 90 дни работна група с представители от Министерството на енергетиката, БЕХ ЕАД, НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД ще изготви кратка листа. Процедурата е гъвкава и дава възможност на избрания стратегически инвеститор да води разговори с компаниите, заявили миноритарно участие в проекта или интерес за закупуване на електрическа енергия. Интерес за придобиването на миноритарен дял в проектната компания, както и заявление за изкупуване на електрическа енергия е заявен от страна на Република Северна Македония. Интерес за миноритарно участие има и от две български компании – "Атоменергоремонт" АД и "Гранд енерджи дистрибюшън" ЕООД. Заявления за изкупуване на енергия са подадени от "Гранд енерджи дистрибюшън" ЕООД и от "Юропиан трейд оф енерджи" АД.

Източник: Министерство на енергетиката