Участие на Генералния секретар на СЕС във Виенския енергиен форум

15.05.2017 г.

Тазгодишното издание на Виенския енергиен форум се проведе от 9 до 12 май във Виена, Австрия, под мотото: "Устойчива енергия за постигане целите на Обединените нации за устойчиво развитие и на Споразумението от Париж". Акценти на форума бяха значението на взаимовръзките между климата и развитието и ролята на иновациите за постигането на цел №7 на ОН за устойчиво развитие (осигуряване на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички).

Повече за участието на д-р Кристофър Фрай във Виенския енергиен форум можете да прочетете тук.