Участие на СЕС в хидроенергийна конференция в Люксембург

04.10.2017 г.

В средата на септември в Люксембург се проведе двудневна конференция, посветена на хидроенергията. На конференцията се събраха висши ръководители и експерти от бранша, които обсъдиха настоящите предизвикателства и развитие на сектора. Участие в нея взе и д-р Ханс-Вилхелм Шифер, Председател на изследователската група по въпросите на ресурсите към СЕС.

В речта си пред аудиторията, той отбеляза: „Работата по световните енергийни сценарии на СЕС показва, че до 2060 г. производството на електроенергия от водноелектрически централи ще нарасне между две трети и четири четвърти пъти. Това води до почти стабилен дял на водната енергия в общото световно производство на електроенергия, което през 2016 г. бе 16%. Спестените емисии на СО2, благодарение използването на водна енергия, възлизат на 3,3 млрд. тона годишно. За периода 2015 – 2060 г. това би означавало, че ще се спестят близо 150 млрд. тона емисии на СО2 в световен мащаб.“

Повече по темата можете да прочетете тук.