6.jpg

Още 1000 GW и 25% дял за ядрена енергия до 2050 година

10.09.2019 г.

Шестима лидери от ядрения сектор взеха участие в една от ключовите сесии в първия ден на 24-ия Световен енергиен конгрес – „Тенденциите в ядрената енергетика”. Форумът, който се провежда в Националния изложбен център на Абу Даби, привлече експерти от цял свят, сред които Кирил Комаров, първи заместник генерален директор на “Росатом”, Ксавие Урсат, изпълнителен директор на „Електрисите дьо Франс”, д-р Жон-кап Ким, президент на Корейската корпорация за електрическа енергия, Гу Жун, президент Националната ядрена корпорация на Китай и инж. Мохамад Ал Хамади, изпълнителен директор на „Корпорацията за ядрена енергетика на Обединените арабски емирства” (ОАЕ). Водещ на сесията бе Агнета Ризинг, генералният директор на Световната ядрена асоциация. В своето обръщение тя заяви, че ядрената енергия ежегодно спестява хиляди тонове въглеродни емисии, които биха дошли от изгарянето на изкопаеми горива и има висока стойност не само за енергийната система, но и за здравето на хората и околната среда. В комбинация с други нисковъглеродни източници ядрената енергия трябва да изиграе основна роля за прехода към чиста, достъпна и надеждна енергия. Благодарение на беземисионното производство, глобалната ядрена индустрия си поставя високи цели, а именно построяване на още 1 000 GW мощност и достигане до 25% дял в световния енергиен микс до 2050 г.

За реализирането на тези цели Кирил Комаров вижда три предизвикателства, които браншът трябва да преодолее. На първо място това е общественото доверие, защото, дори да бъдат използвани най-модерните технологии с най-краткия срок и оптимален бюджет, ако не бъдат убедени хората в безопасността на ядрената енергия и в това, че е реално решение на въглеродния проблем, всичко ще е напразно. На второ място е умението проектите да бъдат приключвани в рамките на точно определено време и бюджет, което ще заздрави връзката между консуматорите, производителите, правителствата и финансовите институции. На трето, но не по важност място, е постигането на общ регулаторен механизъм. Безопасността е основен приоритет, но претоварването с регулации и тяхната непоследователна, непредвидима и непрестанна промяна са сериозна пречка пред реализирането потенциала на ядрената енергия. С тази теза се съгласи Ксавие Урсат, като добави, че трябва да се съкрати времето от взимането на решение до реализирането на крайния проект. Той акцентира върху факта, че борбата с климатичните промени е глобален проблем и необходимостта от декарбонизиране на икономиките постоянно нараства. За тази цел ядрената и възобновяемата енергия трябва да се обединят, а не да се противопоставят. Само така ще се постигне стабилност на цените и устойчивост в енергийното производство.

Постоянството в енергийната политика на правителствата и наличието на прозрачност при управлението на проектите са сред ключовите фактори за повишаването на общественото одобрение, посочи д-р Жон-кап Ким. Той даде за пример факта, че тези предпоставки са довели до това, че през 2019 г. 94% от хората в Обединените арабски емирства подкрепят ядрената енергия при само 5% през 2011 г. Инж. Мохамад Ал Хамади заяви, че ядрената енергия е надеждна, икономически изгодна и чиста и това е доказано от десетилетия. С пускане в експлоатация на четирите блока на АЕЦ “Барака” намаляването на нивата на въглеродни емисии в района ще бъде равностойно на премахване на 3.2 милиона коли от пътищата на ОАЕ.

От страна на българската делегация Венко Стоев отправи въпрос към участниците в панела, относно плановете им за разширяване на инвестициите в малките модулни реактори (SMR). Кирил Комаров изтъкна гордостта си от факта, че „Росатом” провежда финални изпитания преди да пусне в експлоатация първия SMR в света – плаващата атомна централа. Той добави, че този тип реактори имат голям потенциал в специфични райони, които са отдалечени и нямат изградена електропреносна мрежа, но изрази и съгласие с тезата на своите колеги, че SMR не са единственото бъдеще пред ядрената енергия, тъй като са по-скъпи от свързаната към енергийната система ядрена мощност. В края на сесията председателят на НКБСЕС Валентин Николов и КунМо Чунг от Корейския институт за наука и технологии обсъдиха възможността за съвместно партньорство в областта на висшето образование и създаване на учебни програми за студенти от двете страни.

Untitled-1.jpg

Untitled-2.jpg