Цени на топлинната енергия и на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство от 1 октомври

01.10.2018 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране е обявила новите цени на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическата енергия и топлинна енергия, във връзка с изменение на цените на природния газ от 1 октомври 2018 г.

Съгласно решението, цената на топлинните услуги за потребителите в София се увеличава  със 7,97%, в Пловдив - с 8,57 %, в Плевен - с 4,66%, в Бургас – с 4,88%, във Варна – с 2,28%, във Велико Търново – с 4,39%, във Враца – с 6,32 %, в Разград – с 5,35%.  За клиентите в Русе, Перник, Сливен и Габрово действащите цени не се променят, поради използването на въглища, а не на природен газ.

Цените на електроенергията не се променят. След извършен анализ КЕВР отчита наличието на допълнителни средства, събрани от Фонда "Сигурност на енергийната система", с които се запазва в сегашния ѝ размер цената „задължение към обществото“.

Източник: КЕВР