ПРИВЕТСТВИЕ
КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ МИНЬОРИ
ПО СЛУЧАЙ  ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК, 18 АВГУСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

В деня на небесния покровител на българския народ, Св. Йоан Рилски Чудотворец, 18 август, когато отбелязваме и професионалния празник на миньора, от името на Управителния съвет на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, пожелавам на всички работещи в миннодобивния отрасъл и на техните семейства крепко здраве, много лични и професионални успехи!

България е една от държавите в Европейския съюз с най-големи традиции и опит в развитието на минерално-суровинната индустрия. В бранша активна стопанска дейност развиват повече от 300 дружества и организации за проучване, добив и преработка на подземни богатства и свързаните с това дейности и услуги. В отрасъла работят пряко около 25000 души, които осигуряват около 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Още 120000 работни места са свързани с обслужващи дейности.

Празникът е повод да изкажем своето дълбоко уважение и признателност към професионализма и високото чувство за отговорност на българските миньори.

Вярвам, че успехът на Вашите усилия за повишаване на ефективността на добива и преработката на минерални суровини и опазване на екологичната цялост на районите ще спечели обществено признание и ще утвърди авторитета на  българските миньори.

Пожелавам, още веднъж, на всички Вас да бъдете здрави и удовлетворени!

С уважение,

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ

В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ