Общо събрание на НКБСЕС, проведено на 19.06.2018 г.

19.06.2018 г.

На 19 юни 2018 г. в сградата на Стопанския факултет на Софийския университет, Националният комитет на България в Световния енергиен съвет проведе своето редовно Общо събрание.  В рамките на заседанието се гласува работната програма за 2018 г. , както и бе направен пълен  отчет на дейностите и финансовото състояние на сдружението.

„За 2017 г. Националният комитет на България в Световния енергиен съвет организира и участва в няколко кръгли маси, активно се включи в казуси свързани с развитието на българската енергетика и имахме удоволствието да се срещнем с регионалния мениджър на организацията за Европа – г-н Ейнери Кизел” – заяви председателят на УС на НКБСЕС Валентин Николов.   

Основните акценти в доклада на инж. Николов бяха следните:

  • НКБСЕС подкрепи доклада на Европейската агенция за въглища и лигнит (Eurocoal) по отношение Референтен документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, LPC BREF, като призова за преразглеждане на предвидените от ЕК пределни норми.
  • семинар с участието на регионалния мениджър на организацията за Европа, Ейнари Кизел – представени бяха World Energy Issues Monitor 2017 и World Energy Scenarios 2060.
  • НКБСЕС подкрепи кандидатурата на Яна Поповска, основател и изпълнителен директор на Европейския център за енергетика и геополитически анализи , по Програмата за бъдещи енергийни лидери на Световния енергиен съвет. FEL-100.
  • НКБСЕС организира съвместно заседание с Комисията по енергетика към 44-то НС.
  • НКБСЕС организира експертна дискусия на тема „Новият модел на електроенергийния пазар в България – предизвикателства и възможности”  на която присъства заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков,

Общото събрание гласува бюджета на сдружението и размера на членския внос за 2018г., като също така бяха приети и новите членове – „ОЗК застраховане” и Фонд „Сигурност на електроенергийната система”.