ПРИВЕТСТВИЕ

КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“
ПО СЛУЧАЙ  50-годишния ЮБИЛЕЙ
ОТ ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА ЦЕНТРАЛАТА

17.11.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

За мен е чест и удоволствие да поздравя екипа на ТЕЦ „Марица Изток 2“, по случай 50-годишния юбилей от пускане в експлоатация на най-голямата кондензационна топлоелектрическа централа в България. Този ден е добра възможност да изкажем своята признателност за високия професионализъм и всеотдайност на всички бивши и настоящи служители в централата.

През последните години ръководството и екипът на ТЕЦ „Марица Изток 2“ положиха сериозни усилия за модернизация, изграждане на сероочистващи инсталации, повишаване мощността и увеличаване живота на оборудването на блоковете. С това бе постигнато значително ограничаване на замърсяването с вредни емисии от дейността на централата и повишаване ресурса, производствената мощност и разполагаемостта на централата.

Пожелавам на всички Вас, както и на Вашите семейства и близки крепко здраве, много лични и професионални успехи!

С уважение,

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

Председател на УС на
НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ

В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ