Цена на природния газ за м. август 2021 г.

02.08.2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 август 2021 г. в размер на 57,60 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).   

Цената включва компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“. 

Увеличената цена на природния газ за м. август отразява тенденцията за продължаващо нарастване на цените на синьото гориво на международните газови пазари.

С решението на КЕВР можете да се запознаете оттук.