Цена на природния газ за м. септември 2021 г.

02.09.2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 септември 2021 г. в размер на 69,40 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В нея са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“.

Увеличената цена на природния газ за м. септември отразява тенденцията за продължаващо нарастване на цените на синьото гориво на международните газови пазари. Въпреки увеличението цената на природния газ за българския пазар остава с близо 20% по-ниска от усреднените цени на европейските газови борси.

С решението на КЕВР можете да се запознаете оттук.