Изпълнителна асамблея на СЕС в Колумбия, 22.10.2014 г.

29.07.2014 г.

В Картагена, Колумбия, в периода 21-23.10.2014 г. ще бъдат проведени множество събития на СЕС.

На 21.10 ще се проведат срещите на Програмния, Комуникационния и Изследователския комитети, както и регионални срещи.

На 22.10 ще се организират няколко събития, сред които са Изпълнителната асамблея на СЕС и Срещата на високо равнище на бъдещите енергийни лидери.

На 23.10 ще се проведе Срещата на високо равнище на световните енергийни лидери.

Подробна информация за събитията може да намерите тук.